Valborgsmässoafton me mina underbara pågar i PHIX

Här eder vi inte udan kör fest 22.00-03.00

Pris: 200kr

Säkra din plats?
info@surbrunnsparken.se

Vii siis i parken!!
Mvh Gästgivaren me personal!