Hej alla pga olika händelser kommer vi stänga lunchen i surbrunnsparken för sommaren några vickir tidigare än planerat. Vi yppnar för lunch igen 20 aug. Vi koncentrerar oss nu po Möllers bryggeri som är yppet mån-lör.